Новини

Для підтримки інвесторів та заохочення їх до залучення інвестицій, що допоможе с ...

Вибір споживача 2023 - заслужена відзнака ФОП Свириденко Ольги Іванівни, яка ...

Формування шляхів співпраці з організаціями, які впроваджують новітні методи ведення підприємницької діяльності

Дата: 2019-07-26
Переглядiв: 5180

Основним завданням демократичних перетворень є формування громадянського суспільства, яке на основі правових норм встановлює оптимальне співвідношення окремих особистостей, соціальних угрупувань і суспільства в цілому.

Формування в сучасній Україні самодостатнього громадянського суспільства це складний, багатоаспектний і довготривалий процес. Він має базуватися на нових нормах поведінки та взаємодії громадян і її спільноти на засадах відчуття  власної гідності, поваги до людей, взаємодопомоги, потягу до активізації своєї участі у вирішенні не  тільки повсякденних, а й найбільш важливіших стратегічних проблем життєдіяльності держави.

В країні прийнята достатня кількість нормативних документів для регулювання та активізації участі населення в громадянському житті.

Законами України: «Про об'єднання громадян», «Про соціальний діалог в Україні», «Про інформацію», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про організації роботодавців», «Про органи самоорганізації населення», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про соціальні послуги». Закони України «Про доступ до публічної інформації», «Про безоплатну правову допомогу», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» передбачені та регламентовані такі форми взаємодії:

 консультації;

 круглі столи;

 організація громади;

 соціальний моніторинг;

 створення коаліцій та ін.

  

Асоціацією економічного співробітництва та розвитку підприємництва спільно з  Інтернешнл Бізнес Камьюніті та Всеукраїнським галузево-аналітичний центром у липні цього року було проведено 3 спільні зустрічі з Головою  Профспілки працівників інноваційних і малих підприємств України, та Уповноваженими представниками Української федерації профспілкових організацій - Профспілки працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ, щодо об’єднання суспільно-активної частини керівників, які впроваджують новітні методи ведення підприємницької діяльності та подальше налагодження співпраці між лідерами галузей.